;

Co studia MBA dają kobietom na stanowiskach kierowniczych?

Prof. Barbara Stöttinger  - WU Executive Academy

Prof. Barbara Stöttinger
WU Executive Academy

Według najnowszych badań firmy, które są w najlepszej kondycji finansowej, są prowadzone przy dużym udziale kobiet w zarządach. Czy organizacje, posiadające największą liczbę kobiet w roli liderek, są na wygranej pozycji? Niewątpliwie tak. Czy kobiety – liderki są równie doceniane w firmach jak mężczyźni? Jeśli chodzi o takie aspekty pracy jak wynagrodzenie czy przywileje, niestety nie są równo traktowane. W większości przypadków kobiety, w aspekcie zajmowanych w przedsiębiorstwach stanowisk oraz płacy, są wciąż za swoimi kolegami mężczyznami. Dobrą wiadomością jest to, że współcześnie jest wiele sposobów na to, aby zmniejszać te dysproporcje. Jednym z nich mogą być szkolenia, kursy i studia, które podnoszą kwalifikacje.

Mimo, że studia Master of Business Administration (MBA), które są najbardziej zaawansowanymi studiami menedżerskimi, nie mogą zagwarantować otwartych drzwi do stanowisk kierowniczych, to są świetnym sposobem na inwestowanie w siebie, swoją karierę i przyszłość na drodze przezwyciężania barier w osiąganiu sukcesu. Dzięki studiom MBA kobiety zyskują na wielu płaszczyznach zawodowych. Prof. Barbara Stöttinger, dziekan WU Executive Academy z Wiednia, zidentyfikowała osiem kluczowych korzyści studiów MBA w odniesieniu do kobiet.

Globalna sieć profesjonalnych kontaktów

Budowanie użytecznej i wartościowej sieci kontaktów międzynarodowych, a także tworzenie silnych więzi z innymi liderami biznesu, są często uważane wśród studentek MBA za jeden z najbardziej wartościowych aspektów tych studiów. Wiele kobiet docenia szczególnie poziom profesjonalnej przyjaźni i sieci kontaktów oraz wsparcie, które grupa jest w stanie zaoferować nawet długo po ukończeniu studiów. Bardzo często koledzy i koleżanki ze studiów MBA decydują się wspólnie założyć firmę,  zatrudniają się nawzajem lub polecają siebie na partnerów biznesowych.  To dzięki temu, że  zdążyli dokładnie poznać swoje mocne i słabe strony w wymagających sytuacjach, jakie stwarzają studia MBA, mogą na sobie wzajemnie polegać. Sieć profesjonalnych kontaktów nie jest gwarancją sukcesu zawodowego, ale na pewno otwiera perspektywę na nowe możliwości.

Kompetencje biznesowe

Współczesne, dobre programy MBA nie tylko oferują głęboką analityczną wiedzę, szkolą w podejmowaniu decyzji i uczą jak być liderem, ale także uwzględniają w programie nauczania obszerny zestaw umiejętności miękkich. Są one tym, co często przypisywane jest kobietom. Gwarantuje to nie tylko różnorodność poglądów na zajęciach, ale również przydaje się w codziennych wyzwaniach pracy menedżera.  Grupa studentów MBA  to doskonałe środowisko testowe, gdzie można poznać swoje słabe i silne strony. Dzięki temu studenci uczą się jak pracować w różnorodnych zespołach, radzić sobie z ograniczeniami czasowymi i oceniać ryzyko strategicznie, a nie tylko podejmować próby jego złagodzenia. Dzięki temu wymagającemu ale i motywującemu środowisku kobiety mogą doprecyzować swoje kompetencje i możliwości biznesowe.

Pewność w osiąganiu sukcesu

Odpowiednia doza pewności siebie jest kluczowa w zarządzaniu. Studia MBA uczą między innymi tego,  jak przekonywać innych do swoich racji, bronić swojej pozycji i nie ulegać, gdy jest ona kwestionowana. Jest to dokładnie ten rodzaj doświadczenia, który może w dużym stopniu zwiększyć poziom pewności siebie. W końcu debaty oraz wspólna nauka z rówieśnikami to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale także sposobność na definiowanie swojej roli jako lidera i przygotowywanie się na kolejne wyzwanie.

Wymiana najlepszych doświadczeń z podobnie myślącymi rówieśnikami

W ostatnich latach liczba kobiet przyjętych na studia MBA stale rośnie. Dobrą wiadomością jest to, że kobiety stanowią obecnie znaczny odsetek uczestników studiów MBA, a w niektórych przypadkach nawet ponad połowę studentów. Jest to dla nich idealne miejsce do współpracy z rówieśnikami, którzy zmagają się dokładnie z tymi samymi wyzwaniami, co z kolei zapewnia możliwość wymiany najlepszych doświadczeń i dowiedzenia się jak z powodzeniem radzić sobie z nimi w trudnych warunkach rynkowych.

Zmiana perspektywy

Czasami potrzeba jedynie zmiany w perspektywie by być gotowym do wielkich zmian w swojej karierze. To jest dokładnie ten aspekt studiów MBA, który kobiety często doceniają. MBA wyostrza zmysł obserwacji i pozwala postrzegać szybciej i lepiej nadarzające się okazje. Poszerza też zawodowe horyzonty, buduje umiejętności i pewność siebie, które są potrzebne do wykorzystania tych okazji. Chodzi o nowy sposób myślenia, który wpływa często na wszystkie inne aspekty życia, ale również zmusza menedżerów MBA do większej odwagi. Dzięki temu, że studenci są w stałym kontakcie z innymi ludźmi, którzy nie myślą szablonowo, ale mają odważne marzenia i sięgają po nie, mogą doznać odmiany przekonań. Bardzo często początkowa zmiana perspektywy jest bardzo mała. Dopiero po pewnym czasie przeradza się w zupełnie nowy światopogląd.

Dodatkowa dawka wiarygodności

Posiadanie dyplomu MBA renomowanej uczelni krajowej lub międzynarodowej jest świadectwem zaangażowania menedżera w dążeniu do zdobywania doświadczenia, biznesowego know-how i osiągania doskonałości. Natomiast z perspektywy pracodawcy odzwierciedla pragnienie kandydata do odkrywania, uczenia się i rozwijania. Przy ubieganiu się o wyższe stanowiska kierownicze, wiele kobiet uważa, że ta „dodatkowa dawka wiarygodności” daje znaczną przewagę nad konkurentami, służąc jako ważny wskaźnik tego, co dana osoba może być w stanie osiągnąć.

Strategiczny rozwój kariery

Oprócz zapewnienia supernowoczesnego know-how w zarządzaniu i innowacyjnego doświadczenia biznesowego, dobre szkoły biznesu oferują także szeroki zakres usług wspierających karierę. Studenci i absolwenci doceniają wsparcie zawodowe zapewniane im przez program, szczególnie że wielu z nich wykorzystuje okres studiów do strategicznego rozwoju swojej kariery. Kobiety docenią możliwość indywidualnych konsultacji zawodowych z ekspertami, ponieważ pozwalają im zagłębić się w to, czego nauczyły się w trakcie realizacji programu i odnieść tę wiedzę do swoich indywidualnych walorów. Warsztaty kariery, konsultacje CV i sesje doradcze zachęcają je do przemyśleń nad możliwościami ich rozwoju zawodowego, potencjalnymi wyzwaniami oraz pomagają w rozwijaniu umiejętności przywódczych w kontekście obecnej sytuacji na rynku pracy.

Elastyczność

Studia MBA nie tylko uczą elastyczności myślenia i działania, ale także są jej realnym przykładem. Większość programów MBA zaplanowanych jest tak by wpasować się do stylu życia zapracowanego menedżera. Elastyczność, którą daje konstrukcja studiów w niepełnym wymiarze czasu i innowacyjne technologie e-learningowe są szczególnie doceniane przez kobiety studiujące MBA, ponieważ dzięki nim są w stanie lepiej godzić pracę, rodzinę oraz wymagające studia MBA.

Studia MBA zmieniają ludzi na całe życie. Są one ciężką i wymagającą pod wieloma względami inwestycją pełną wyrzeczeń oraz ciężkiej pracy, ale profitującą na całe życie zawodowe. Dobre studia MBA procentują zarówno w krótkiej i długiej perspektywie, gdyż z jednej strony często wpływają na szybki awans, a z drugiej przekazują wiedzę, która nigdy nie traci na wartości.

Artykuł został przygotowany na podstawie: What the right MBA can do for women executives – Prof. Barbara Stöttinger, dziekan WU Executive Academy, Wiedeń, 2015